Đăng bài viết

Bạn có thể gửi bài viết quảng cáo dịch vụ của bạn lên website. BQT website đánh giá chất lượng và duyệt trong vòng 15 phút. Bài viết được duyệt hay không duyệt sẽ trả lời qua mail tác giả. Chúc bạn thành công!

Yêu cầu bài viết:

  • Được trỏ tối đa 2 link dofollow về website của bạn;
  • Bài phải có độ dài tối thiểu 800 từ;
  • Viết theo tiêu chí chuẩn SEO 80% mới không trùng lắp;
  • Từ khóa xuất hiện trong tiêu đề ( 60 – 70 kí tự);
  • Từ khóa chính xuất hiện trong 150 kí tự đầu tiên;
  • Có ít nhất 2 thẻ H2 chứa từ khóa;
  • Bài viết được chia nhiều đoạn nhỏ, mỗi đoạn khoảng 4 – 5 dòng;
  • Có hình ảnh mô tả không chèn link trong ảnh;
You need to login first.

Liên hệ admin email tranvuong.vachngan@gmail.com – Họp tác phát triển hệ thống website guest post mạnh cho công ty của bạn.